Çalışanların Memnuniyeti

"Çalışanların Görüşleri Anketi", çalışanların işi ve şirketi ile ilgili çeşitli konularda memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve Topluluğa olan aidiyetlerini ölçmek amacıyla iki yılda bir uygulanmaktadır.

Çalışan Görüşleri Anketleri sonuçları doğrultusunda her kademeden çalışanların oluşturduğu aksiyon komiteleri iyileştirilmesi hedeflenen alanlara yönelik aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalar gerçekleştirmektedir.