Liderlik

Tüm beyaz yaka çalışanlarımızı ve Yönetcilerimizi kapsayan Liderlik Yetkinliklerimiz; İşe Liderlik, Organizasyona Liderlik ve Kendine Liderlik olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır.

İşe Liderlik Ediyoruz; çünkü işimizi sürekli büyütüyoruz, rekabet avantajı sağlamak için inovatif bakıyoruz, değişime liderlik ediyoruz ve operasyonel süreçlerimizde mükemmelliğimizi koruyoruz.

Organizasyona Liderlik Ediyoruz; çünkü başarıya ulaşmamız için yüksek performans kültürü oluşturuyoruz ve birlikte çalıştığımız yetenekleri seçiyoruz, gelişime önem veriyoruz, motive ediyoruz, performansı artırıyoruz ve takımlarımıza liderlik ediyoruz.

Kendimize Liderlik Ediyoruz; çünkü her bir çalışanımızın kendi organizasyonunun ve işinin yöneticisi olduğunu düşünüyoruz, sürekli gelişimi ilke ediniyoruz ve biz kültürünü inşa ediyoruz.