HR Workshop

İnsan Kaynakları departmanlarımızın İş dünyasının değişen yapısına ve çalışan beklentilerine cevap verebilmesi, değişime ayak uydurabilmesi ve bakış açılarını yenilemesi için her yıl düzenlediğimiz etkinlikte 2 gün boyunca Türkiye’nin önemli İK profesyonellerinden eğitimler alıyoruz.

Y Connected

CEO'muzun toplam çalışan sayımızın yarısından fazlasını oluşturan Y kuşağı çalışanlarımız ile ayda bir defa periyodik olarak buluştuğu toplantılarımızdır. Bu toplantılarda genç profesyonellerimizi daha yakından tanımayı, karşılıklı iletişimi artırmayı; yeni neslin çalışma ortamından, şirketinden, yöneticisinden beklentilerini ve düşüncelerini öğrenmeyi amaçlıyoruz.