Sürekli İyileştirme Kültürü

Yaşar Topluluğu'nun kuruluşundan bu yana var olan sürekli iyileştirme kültürünü farklı sistem ve uygulamalarla sürdürüyoruz.

  • Sürdürülebilirlik Yarışması,
  • Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ),
  • Yalın 6 Sigma

Sürdürülebilirlik Yarışması

2005 yılından bu yana düzenlediğimiz Verimlilik Yarışması 2016 yılında yerini sürdürülebilirlik kültürümüzü yaygınlaştırmak amacı ile Sürdürülebilirlik Yarışması’na bıraktı.

"Ekonomik", "Çevresel" ve "Sosyal" sürdürülebilirlik olmak üzere üç ana başlıkta çalışanlarımızın projeleri ile katıldıkları Sürdürülebilirlik Yarışması ile Topluluktaki sürdürülebilirlik dönüşümünü, etkin ve verimli kaynak kullanımını teşvik ediyoruz. Toplumsal katkı projeleri ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve Yaşar Topluluğu çalışanlarına ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bakış açısı kazandırıyoruz.

Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi

Bu uygulamamızı çalışanlarımızın kendi departmanlarıyla ilgili tespit ettikleri aksaklıkları ortadan kaldıracak fikirleri önermeleri ve yöneticilerinin onayı sonrasında uygulanan çözümler ile maliyetlerde iyileşme sağlamayı amaçlıyoruz. Katılımcı yönetim kültürümüzü vurgulayan bu uygulama sayesinde hayata geçen projeleri teşvik edici bir yaklaşım ile ödüllendiriyoruz.

Yalın 6 Sigma

Yalın Altı Sigma çalışmalarını Topluluğumuzda 2007 yılından bu yana sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projeleri operasyonel maliyetleri azaltmaya ve süreçlerin yalınlaşması üzerine odaklamakla birlikte, sosyal sorumluluk ilkeleriyle de hareket edilmesi gerçeği üzerine kurguluyoruz.