Eğitim ve Gelişim

"Kendini Geliştirme Birincisi" Topluluğumuzun Liderlik Yetkinlikleri'nden biridir. Bu kapsamda çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunar ve kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunuruz.

Yetişkin gelişiminde geçerli olduğu belirlenen ve öğrenme yöntemlerinin odağını açıklayan 70:20:10 Etkili Öğrenme Modeli'ne göre gelişim planlarımızı gerçekleştiririz. Bu yaklaşıma göre gelişimin %70’i deneyim edinerek, uygulayarak ve iş başında öğrenerek, %20’si ilişki yönetimi ve iletişim sırasında öğrenilerek, %10’u ise formel eğitim yöntemleri ve sınıf içi eğitimle sağlanır.

Yaşar Akademi; içeriği gün geçtikçe zenginleşen online öğrenme portalımızdır. İçeriğinde e-eğitimler, makaleler, dergiler, haberler ve duyurular yer alır. Çalışanlarımız mobil erişim fırsatı da sunan portalımıza istedikleri zaman, istedikleri yerden ulaşarak gelişimlerine katkı sağlayabilirler.

Vizyon ve stratejilerimiz doğrultusunda işimize ve insan kaynağımıza en verimli şekilde liderlik etmek, değerlerimizi yaşatan liderlerimizi geliştirmek, yeni liderlerimizi yetiştirmek, liderlerin gelişimini desteklemek ve ortak liderlik kültürü yaratmak amacıyla, rekabet avantajını sürdürülebilir kılma yolunda ışık tutan bir araç olarak "Lider Yaşarım Liderlik Gelişim Programı'nı uyguluyoruz.

"Yaşar Topluluğu kendi yöneticisini kendisi yetiştirir" felsefesi ile 1996 yılından itibaren uyguladığımız usta-çırak öğrenme modelini 2016 yılında Mentorluk Programı olarak yapılandırdık. Mentor ve mentee’lerimizin bir yıl boyunca düzenli toplantılarla bir araya geldikleri Mentorluk Programı ile; şirkette var olan bilgi, tecrübe ve kültürü nesilden nesile aktarmayı, kurum kültürünün hızlı benimsenmesini sağlamayı, çalışan bağlılığını artırmayı ve güçlü liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.