İşe Alım Süreci

Her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelik kriterlerimiz bulunur. İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğuna göre değerlendirme yaparız ve topluluk içinde tüm çalışanların göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlardan oluşan Liderlik Yetkinliklerimizi baz alırız.

Değerlendirme aşamasında, tüm çalışanlarımızı kapsayan Yaşar Topluluğu Liderlik Yetkinlikleri'ne göre yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştiririz. Ayrıca, yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için tüm adaylarımızın eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ve çeviri uygulaması yaparız.

Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın referans kontrolünün ardından iş teklifimizi gerçekleştiririz. Yaşar Topluluğu’nda işe alım sürecimiz tüm şirketlerimizde aynı standartlardadır.

Yaşar'a/Yaşama Adım Projesi

Uzun dönemli staj programı olan Yaşar'a/Yaşama Adım Projesi (YAP) ile Yaşar Topluluğu şirketleri için potansiyel aday yetiştirmek üzere üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine belirlenmiş olan projelerde en az altı ay süreyle görevler veririz. İş hayatına dair önemli bir gelişim fırsatı sunduğumuz bu projeye seçilen genç çalışma arkadaşlarımızı staj süresi boyunca gözlemleriz ve açık pozisyon olması durumunda öncelikli olarak değerlendiririz. İşe alım sürecimizde uyguladığımız adımlarla aynı şekilde ilerlediğimiz YAP pozisyonlarımız için, ilanlarımızı takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.