Kariyer Yönetimi

Yeteneği Yönetmek yaklaşımı içerisinde yer alan Yaşar Yetenek Yönetimi ve Performans Değerlendirme Sistemi; sebep – sonuç ilişkisi içerisinde, elde edilen verilerin stratejik İK uygulamaları içerisinde entegre olarak işlendiği sistemlerimizdir.

Yaşar Topluluğu’nda görev yapan tüm beyaz yaka çalışanlarımızı kapsayan ve her yıl tekrarlanan bir uygulamadır. Çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda, organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerine uygun olarak gelişim planlarını hazırlarız ve yıl içerisinde uygularız. Çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı, sistemli haritalar oluştururuz.

Yaşar Yetenek Yönetimi ile pozisyonların yedeklemesini gerçekleştirerek, organizasyonlarımızın gücünü ve esnekliğini artırırız.

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi (PDS), iş sonuçlarını ölçtüğümüz bir uygulama olmakla birlikte; çalışanlarımızın potansiyellerini artırmalarını sağlayan, çalışanlarımızı motive eden önemli süreçlerimizden biridir.

Performans Değerlendirme Sistemimiz içerisinde; çalışanlarımızdan beklediğimiz iş sonuçlarını açık ve somut olarak ortaya koyar ve çalışanlarımıza kendilerinden bekleneni nasıl gerçekleştireceklerine dair yol gösteririz. Performans Değerlendirme Sistemi sonuçlarını terfi, yetenek yönetimi gibi stratejik İK uygulamalarımız içerisinde önemli bir veri olarak kullanırız.

Çalışanların Memnuniyeti

1998 yılından itibaren kesintisiz uyguladığımız Çalışanların Görüşleri Anketi'ni (ÇGA), çalışanlarımızın işi ve şirketi ile ilgili çeşitli konularda memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve Topluluğa olan aidiyetlerini ölçmek amacıyla iki yılda bir uygularız. Çalışan Görüşleri Anketi sonuçları doğrultusunda her kademeden çalışanlarımızın oluşturduğu Aksiyon Komiteleri, iyileştirilmesi hedeflenen alanlara yönelik aksiyon planları hazırlarlar. Hazırlanan planlar doğrultusunda çalışan memnuniyetini ve motivasyonu artırıcı uygulamaları gerçekleştiririz.